۱۳۹۳ اسفند ۱۸, دوشنبه

ام تی جان
چرا انسانها آدمو وقتی لازم دارن دوست دارن؟
چرا جهانشونو ارتقا نمیدن؟
چرا انسانها وداع خوب را بلد نیستند؟
چرا ...
...