۱۳۹۰ مرداد ۲۲, شنبه

Wrack der Titanic D

اگر تو رو دریا بگیریم، این وبلاگهایی که بواسطه تو بوجود آمدند و حالا متروک شده اند، مثل کشتی های جای گرفته در اعماق دریاها شده اند. گاه گاهی ماهی کنجکاوی میاد و یواش از کنارش رد میشه و میره. خزه ها میمانند و جلبکها...